Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors.
ES VA

Presentació

La Fundació

Constituïx el fi de la Fundació la promoció de l’accés a l’educació superior i el desenrotllament d’altres activitats de caràcter educatiu i cultural, com ara:

  • la realització de programes de formació permanent
  • de postgrau
  • de potenciació de les arts i humanitats
  • d’investigació
  • d’intercanvi de la informació tecnològica d’interés internacional
  • de col·laboració i cooperació al desenrotllament i la innovació

Així com participar en el projecte educatiu de la Universitat Internacional Valenciana (VIU).