Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors.
ES VA

Patronat

La Fundació

Components patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors:

Patró d'Honor Molt Hble. President de la Generalitat

President:
Hble. Sr. Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, El Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Vocals:
  • Il·lm. Sr. Secretari Autonòmic d'educació i Investigació, El Sr. Miguel Soler Gracia
  • Il·lm. Sr. Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, El Sr. Josep Joan Vidal Borrás
  • Il·lma. Sra. Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència, La Sra. Josefina Bueno Alonso
  • Il·lm. Secretarí Autonòmic d'Ocupació i  Director General del SERVEF, D. Enric Nomdedéu i Biosca
  • Il·lm. Director de Gabinet del President de la Generalitat, D. Arcadi España García
  • Il·lm. Director General de Centres i Personal Docent, D. Joaquín Carrión Candel
  • Il·lma. Directora General de Sector Públic, Model Econòmico i Patrimoni, Dª Mª Empar Martínez Bonafé
  • Il·lma. Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnología i Qualitat, Dª Ana Mª Ávila Peñalver
  • Molt Il-lustre Sr. Vicepresident Executiu De l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació, Prof. Dr. Santiago Grísolia
Secretària no Patrona:
  • La senyora Carmen Victoria López