Per acord del Consell de 9 de juny del 2017, publicat en el DOCV de 10 de juliol, la Generalitat aprova el Pla GenT (Generació Talent).
 
La Fundació FFES, desenrotllarà les seues activitats en el context de l'eix 1 -Excel·lència Investigadora del dit Pla, fomentant la contractació d'investigadors i investigadores de reconegut prestigi internacional per a la seua integració en universitats públiques i centres d'investigació valencians, el desenrotllament dels quals inicialment es realitzarà en l'àmbit plurianual (2017-2020).

Per al període 2017 -2018 la Generalitat destinarà a esta actuació una dotació estimada de 2.114.100 euros.