RESOLUCIÓ del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de correcció d'errors de la Resolució del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen les beques relatives a la Resolució de 12 de juny de 2015, de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors per la qual es convoquen beques per a titulats superiors universitaris per a participar en activitats formatives en investigació.


Resolución Corrección de errores
Listado seleccionados corrección errores