Els informem que, transcorregut el temps corresponent, queda tancat el termini per a plantejar dubtes o disconformitats amb la resolució publicada el dia 25 de maig, referida a la concessió de les beques relatives a la Resolució de 12 de juny del 2015.