Les entrevistes personals als candidats admesos en el procés de selecció de les beques FFES, es realitzaran en una sala ubicada en l'escala 6, 1er pis, porta B, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Sport, Av. Campanar 32, Valencia