Sobre el procés d'avaluació de les expressions d'interés dels candidats a la convocatòria de beques per a titulats superiors universitaris per a participar en activitats formatives en investigació (resolució de 12 de juny de 2015) .

L'òrgan de selecció es troba en procés d'avaluació dels expedients rebuts. Tan prompte com finalitze este procés, els informarem de l'inici de les entrevistes personals als candidats seleccionats, així com, de totes aquelles candidatures que no han sigut seleccionades."