Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors.
ES VA

Beques

Dins de les activitats de la Fundació per al Foment d’Estudis Superiors, destaca com a objectiu prioritari.

 • la protecció de les arts i humanitats
 • la investigació i l’intercanvi de tecnologia d’interés nacional
 • la col·laboració i cooperació al desenrotllament
 • la innovació dels investigadors universitaris de la Comunitat Valenciana

Per això, la Fundació per al Foment d’Estudis Superiors promou diferents beques per a la investigació i desenrotllament de la nostra cultura.

La informació de dates i tràmits per a la sol·licitud de les mencionades beques es publicaran a mesura que es tanquen els acords i estos siguen aprovats per la Generalitat i publicats en el DOCV.

 

PROGRAMA IFFES CV

PROGRAMA IFFES CV

Establir un marc de col·laboració entre les universitats i la Fundació per a la captació d’investigadors d’EXCEL·LÈNCIA, per mitjà del cofinançament entre les parts i amb un objectiu de permanència de 3 anys.

Promoure la incorporació a la Universitat d’investigadors amb anys d’experiència a l’estranger i en projectes d’investigació amb l’objectiu d’incrementar el desenrotllament tecnològic i la innovació en l’àmbit de la CV.

Exigències:

 • Doctors
 • 3 anys d’estada fora de la CV en projectes d’investigació en centres de prestigi universitari no vinculats als centres espanyols
 • En temes vinculats a la RIS 3 de la CV


Creació d’un comité de selecció per a aprovar i seguir el projecte.

 • 1 membre triat per la FFES
 • 1 director general d’Universitats
 • 1 vicerector d’Investigació de la Universitat
 • 2 Premis Nacionals d’Investigació o premi Jaume I, o semblants, membres proposats per la universitat i triats per la FFES
BEQUES FFES

BEQUES FFES

Constitució de les beques següents:

 •  Patrimoni documental del Tribunal de les Aigües: estudi i inventari: 2 beques
 •  Fons documental de la família Borja: inventari, catalogació i estudi dels documents digitalitzats de l’Arxiu Secret del Vaticà: 2 beques
 •  Sistema Arxivístic de la Comunitat Valenciana: 1 beca
 •  Patrimoni etnològic i immaterial de la Comunitat Valenciana: conservació i divulgació: 1 beca
 •  Patrimoni romà i arqueològic de la Comunitat Valenciana: conservació i divulgació: 1 beca
 •  Art rupestre de la Comunitat Valenciana per a la seua conservació i divulgació: 1 beca
 •  Patrimoni del Reial Monestir de la Santíssima Trinitat per a la seua i conservació i divulgació: 1 beca
 •  Patrimoni paleontològic de la Comunitat Valenciana per a la seua conservació i divulgació: 1 beca
 •  Sistema museístic de la Comunitat Valenciana; conservació i divulgació: 1 beca
 •  Beca per a titulats en màster i doctorands en Música i Arts Escèniques o Arts Plàstiques i Disseny: 1 beca