Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors.
ES VA

El 2014, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, va crear la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors per a facilitar i fomentar l’accés a l’educació superior. D’aquesta manera, la Generalitat promou beques per a la investigació i desenvolupament de la nostra cultura, i impulsa i facilita la realització d’accions educatives, científiques, culturals i de cooperació per mitjà de convenis amb altres institucions públiques

Notícies

Pla GenT 
Publicació  correcció d'errors
Finalització termini de presentació de disconformitats

Més notícies